Teràpia

Terapies

Teràpia individual


​La Teràpia Gestalt ens ajuda a sanar(nos) i a prendre consciència de quines són les nostres necessitats a través del desenvolupament de la capacitat de “adonar-nos” i fer-nos càrrec de nosaltres mateixos. Tot això, amb la finalitat d’enriquir-nos tant a nivell personal com emocional i així poder portar una vida més sana i concorde a allò que desitgem.

L’eficàcia de la Teràpia Gestalt té a veure amb els seus 3 principis: (1) Aquí i ara (2) Presa de consciència (3) Fer-se càrrec d’un mateix.

En què et pot ajudar aquest tipus de Teràpia?

 • Ansietat
 • Depressió
 • Baixa autoestima
 • Pots i inseguretats
 • Crisi (buit) existencial
 • Estrés laboral
 • Necessitat d’autoconeixement
 • Dol no resolt
 • Conflictes no resolts amb el teu passat
 • Etcétera…

El que ofereixo…

Trobades terapèutiques individuals La durada de les sessions és d’uns 60 minuts aproximadament. La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part del pacient i la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal o quinzenal i de manera presencial o online.

Teràpia de parella


La Teràpia de Parellaofereix un espai de trobada, amb la finalitat de poder treballar el vincle, la comunicació i la resolució de conflictes entre els membres que constitueixen la Parella. És important prendre consciència de com em relaciono amb l’altre i què és allò que vull i necessito per a estar bé amb qui trio estar. Per a això, posarem la mirada en allò que dificulta o bloqueja la relació per a així poder crear nous patrons i maneres de relacionar-se. De manera que es tindrà en compte tant la construcció de la Parella en si com la història personal de cada un@.

El que ofereixo…

L’estructura del procés terapèutic és la següent: Teràpia Conjunta / Teràpia Individual (un dels membres) / Teràpia individual (l’altre membre) // Teràpia Conjunta i així successivament. És important tenir en compte que cada persona té una història i que en ella resideixen patrons, dinàmiques, maneres de relacionar-se, etcètera, que condicionen la manera en la qual construïm la Parella i ens vinculem amb l’altre. D’aquí la necessitat de dedicar un espai individual per a cada un@, i un altre en exclusiva per a la Parella.

La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part de cada un@ dels integrants de la Parella i la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal i de manera presencial o online. La durada de les sessions individuals és d’uns 60 minuts i 90 minuts en el cas de les trobades de Pareja, aproximadament.

Teràpia infantojuvenil


La Gestalt Play Therapy és el Model d’intervenció terapèutica que utilitzo envers els nens/nenes i adolescents. En què consisteix? Es tracta d’una mena de treball en el qual preval el joc com a element essencialper a ajudar els més petits a transitar per aquells bloquejos que li puguin sorgir a nivell emocional i a conseqüència de les vivències traumàtiques experimentades en els diferents moments del seu cicle vital, tant a nivell personal com familiar i escolar. Estaríem parlant, per exemple:

 • Divorci dels pares
 • Absentisme escolar
 • Un dol no resolt
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Els canvis corporals i hormonals
 • La no acceptació de sí mateix@s
 • Psicopatologies (Ansietat, Depressió, Trastorns de l’alimentació…).

En tractar-se d’una mena de psicoteràpia tan delicada, es convida als pares a formar part del procés de manera paral·lela (una trobada mensual, o més si es precisa, amb la psicòloga) amb la finalitat de poder compartir pors, necessitats i dubtes, per a així facilitar la integració del treball terapèutic del petit/a. No hem d’oblidar que el pilar fonamental són el pare i la mare i que en ells i elles resideix la veritable sanació del nen/a, d’aquí la importància de prosseguir el treball a casa.

El que ofereixo…

Trobades terapèutiques individuals. La durada de les sessions és d’uns 50 minuts aproximadament. La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part del nen o nena / adolescent i els seus pares amb la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal i presencial.

Si creus que puc acompanyar-te posa’t en contacte amb mi:

Primera visita gratuïta · Teràpia presencial a Calella · Teràpia online