Teràpia

Tipus de teràpia

Teràpia Individual


La Teràpia Gestalt ens ajuda a sanar(nos) i a prendre consciència de quines són les nostres necessitats a través del desenvolupament de la capacitat de “adonar-nos” i fer-nos càrrec de nosaltres mateix@s. Tot això, amb la finalitat d’enriquir-nos tant a nivell personal com emocional i així poder portar una vida més sana i concorde a allò que desitgem per a ser felices i estar en pau.

L’eficàcia de la Teràpia Gestalt té a veure amb els seus 3 principis: (1) Aquí i ara (2) Presa de consciència (3) Fer-se càrrec d’un mateix.
En què et pot ajudar aquest tipus de Teràpia?

 • Ansietat
 • Depressió
 • Baixa autoestima
 • Pots i inseguretats
 • Crisi (buit) existencial
 • Estrès laboral o moving
 • Necessitat d’autoconeixement
 • Dol no resolt
 • Conflictes no resolts amb el teu passat
 • Necessitat de canviar la teva vida
 • Etcétera…

El que ofereixo…

Trobades terapèutiques individuals. La durada de les sessions és d’uns 50 minuts aproximadament. La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part de cada un@ dels integrants de la Parella i la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal i de manera presencial o online.

Teràpia Infantil (7-12 anys)

La Gestalt Play Therapy és el Model d’intervenció terapèutica que utilitzo per a treballar amb els nens i nenes. En què consisteix? Es tracta d’una mena de treball en el qual el joc pren el protagonisme de les sessions, ja que és un element que ajuda els més petits a transitar per aquells bloquejos que li puguin sorgir a nivell emocional. Poden ser diferents les vivències traumàtiques experimentades en els diferents moments del seu cicle vital, tant a nivell personal com familiar i escolar. Estariem parlant, per exemple:

 • Divorci dels pares
 • Un dol no resolt
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Problemes de conducta
 • Baixa autoestima
 • Problemes a l’escola o bullying
 • Psicopatologies (ansietat, depressió, trastorns de l’alimentació, etc.)

En tractar-se d’una mena de psicoteràpia tan delicada, es convida als pares a formar part del procés de manera paral·lela (una trobada mensual, o més si és precís, amb la psicòloga) amb la finalitat de poder compartir pors, necessitats i dubtes, per a així facilitar la integració del treball terapèutic del/a petit/a. No hem d’oblidar que el pilar fonamental són el papa i la mama, i que en ells resideix la veritable sanació del/a nen/a, d’aquí la importància de prosseguir i reforçar el treball des de casa.

Alhora, si cal també es mantindrà contacte amb el Tutor@ del nen. L’objectiu no és un altre que reforçar el benestar del menor i procurar un treball conjunt perquè el seu entorn camini en la mateixa direcció.

El que ofereixo…

Trobades terapèutiques individuals. La durada de les sessions és d’uns 45 minuts aproximadament. La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part del nen o nena / adolescent i els seus pares amb la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal i presencial.

Teràpia Adolescents (13-18 anys)


L’adolescència és una etapa de impas entre la infància i el món adult. Una època de transformació que comporta una ruptura i el qüestionament sobre “Qui soc?” i “Cap a on vull anar?”. Per a l’adolescent és un moment de crisi i creixement en profunditat a diferents nivells. És el moment en el qual el papa la mama deixen de ser el seu referent. La relació amb els iguals prèn especial protagonisme. I és precisament per tot això, que necessiten comptar amb un espai de contenció i d’acompanyament emocional per a tot aquest trànsit intern.

En què pot ajudar a l’adolescent aquest tipus de Teràpia?

 • Problemes en l’àmbit familiar
 • Dificultats en l’àmbit escolar
 • Bullying
 • Canvis físics i/o hormonals
 • Conflictes amb els Límits
 • Problemes de conducta
 • Baixa autoestima
 • Crisi (buit) existencial
 • Psicopatologies (Ansietat, Depressió, Trastorns de l’alimentació…).

En tractar-se d’una mena de psicoteràpia tan delicada, es convida als pares a formar part del procés de manera paral·lela (una trobada mensual, o més si és precís, amb la psicòloga) amb la finalitat de poder acompanyar a l’adolescent i facilitar la integració del seu treball terapèutic en els diferents àmbits de la seva vida. En aquestes trobades, es proposen diferents treballs amb els pares per a ajudar-los a entendre, acompanyar i sostenir tots els canvis que estan vivint els seus fills/es.

Alhora, si cal també es mantindrà contacte amb el Tutor@ del/a nen/a. L’objectiu no és un altre que reforçar el benestar del menor i procurar un treball conjunt perquè el seu entorn camini en la mateixa direcció.

El que ofereixo…

Trobades terapèutiques individuals. La durada de les sessions és d’uns 50 minuts aproximadament. La freqüència s’estableix en la primera sessió mitjançant un acord per part de l’adolescent i els seus pares amb la psicòloga, podent modificar-se al llarg del procés terapèutic, sent aquesta setmanal i presencial.

Si creus que puc acompanyar-te posa’t en contacte amb mi:

Primera visita gratuïta · Teràpia presencial a Calella · Teràpia online